Què és la RoboCupJunior Barcelona Contest?

Dissabte 14 d'Abril de 2018

Auditori de Cotxeres (Sants 79)

Projecte de robòtica educativa per a que estudiants de fins a 19 anys treballin de manera col·laborativa com a equip per dissenyar, crear i programar robots que resolguin problemes quotidians.

Tots els equips participants que ho desitgin podran presentar-se a la competició nacional RoboCupJunior Spain dates encara per concretar.

Els equips guanyadors obtindran estància gratuïta per anar a Madrid a la competició nacional RoboCupJunior Spain 2017.

Tres tipus de proves:
On Stage, Rescue, Soccer

Qualsevol plataforma robòtica:
lliure o comercial

Inscripció gratuïta:
equips de 2 a 5 participants

Properament penjarem la programació

On Stage

amazing caves coverimage
Flying bicycle
3D Beach Art | Meghna

En aquesta modalitat els robots han de fer un espectacle a l'escenari, com ballar, cantar o fer un show de caire artístic

Descarrega normativa

Rescue

amazing caves coverimage
Flying bicycle
3D Beach Art | Meghna

En aquesta modalitat els robots han de ser capaços de recórrer un circuit salvant obstacles, agafar un objecte i portar-lo de tornada a l'inici.

Descarrega normativa

Soccer

amazing caves coverimage
Flying bicycle
3D Beach Art | Meghna

En aquesta modalitat els robots són autòmates i juguen un partit de futbol amb una pilota proveïda d'un sensor d'infrarrojos.

Descarrega normativa

Resum de la normativa i PDF

Nota: Consulta les bases de cada prova i descarrega les Bases oficials (2016) en PDF

En aquesta competició us convidem a fer una actuació a l'escenari mitjançant robots autònoms. Aquesta competició ha de ser d'un a dos minuts i ha de ser el més creativa possible. Exemple d'això pot ser ball, contacontes, teatre o exhibició d'art. Pot incloure música però és opcional.
Com a màxim es permeten dues persones al mateix temps a l'escenari.
Els equips seran avaluats en tres categories:

 • Actuació a l'escenari (40%): actuació de 1-2 minuts on s'avaluaran la creativitat, la innovació i l'entreteniment.
 • Demostració tècnica (30%): demostració de 5 minuts a l'escenari per mostrar les capacitats del robot. Això pot ser interacció amb els humans o entre robots, o un mecanisme o algoritme desenvolupat.
 • Entrevista tècnica (30%): Entrevista cara a cara de 15 minuts amb els jutges per avaluar el disseny dels robots. Els jutges calficarán el coneixement dels participants sobre el projecte.
Els robots poden ser de totes les mides. Els robots més grans de 1.5 m han de demanar l'autorització dels jutges. Es poden utilitzar tants robots com es considerin necessaris. Els robots es poden comunicar entre ells. Els únics elements de comunicació permesos són infrarojos (IR), Bluetooth (LE i clàssic) i ZigBee. És responsabilitat de l'equip assegurar que les comunicació no interfereixen amb altres robots participants.

Actuació a l'escenari

Tots els equips tindran dues oportunitats. El treball serà avaluat per tres jutges. La durada serà mínim 1 minut i màxim 2 minuts. Els equips poden estar un màxim de 5 minuts a l'escenari (incloent presentació, calibratge, resets, etc.). Els equips poden reiniciar la seva rutina tantes vegades com vulguin dins dels 5 minuts. Si s'utilitza música durant l'actuació aquesta ha de ser proporcionada pels participants. També es pot utilitzar vídeo a la pantalla proporcionada per l'esdeveniment. La zona d'actuació tindrà unes dimensions de 4x3 m. Hi ha d'haver un marge mínim d'un metre respecte la zona d'actuació. La posada en marxa dels robots serà manualment per una persona, aquest és l'únic contacte físic que pot haver-hi entre la persona i el robot durant l'actuació. Hi pot haver interacció entre la persona i els sensors d'un robot (sense contacte). El contacte i interacció entre robots està permès. No es permeten les actuacions violentes ni amenaçadors. No es poden utilitzar explosions, fum, foc, aigua o altres substàncies perilloses. L'actuació ha de ser original i no pot haver estat utilitzada en una altra competició RoboCupJunior.

Demostració tècnica

S'ha d'explicar a l'audiència com han estat adquirides les habilitats del robot. Es poden utilitzar vídeos i altres mitjans. Ha de durar un màxim de 5 minuts. L'explicació ha d'anar acompanyada d'una demostració. L'explicació serà qualificada per almenys 3 jutges.

Entrevista tècnica

L'entrevista durarà 15 minuts i es realitzarà per dos jutges. Tots els participants de l'equip han de poder respondre les preguntes dels jutges. Si els jutges ho consideren necessari hi haurà una segona entrevista.

 

També es lliuraran els següents premis:

 • Millor disseny i construcció
 • Millor ús d'elements electrònics
 • Millor ús de sensors
 • Millor programació
 • Millor interacció amb el robot
 • Millor demostració tècnica

No es permet l'accés als entrenadors dins de l'àrea de treball dels participants.

esquema on stage robocup junior bcn contest

Descarrega normativa ON STAGE completa en PDF (anglès)

'El terreny és massa perillós per a les persones! El vostre equip té la missió més complicada. Heu salvar les víctimes amb el robot operant en mode autònom (sense assistència humana).

Construïu un robot fort i intel·ligent capaç de navegar per terrenys traïdors, superant muntanyes i obstacles sense aturar-se. Un cop aconseguida la víctima, heu de transportar-la al lloc d'evacuació sana i estàlvia perquè pugui ser rescatada.

Accepteu el repte i demostreu que podeu ser els millors en la prova de rescat;)

El robot ha de seguir el camí marcat (amb una línia). Aconseguirà punts de la següent manera:

 • 15 punts per cada intersecció
 • 10 punts per cada obstacle
 • 10 punts per recuperar la línia després d'un tall
 • 5 punts per cada sot en el camí

Al final del camí hi ha un recinte rectangular. Haurà salvar el màxim de víctimes (pilotes) i transportar-les a la cantonada on es troba la zona d'evacuació. Cada víctima rescatada val 40 punts. Les víctimes es col·locaran de forma aleatòria i el nombre serà decidit pel Comitè d'Organització.

Si el robot s'encalla en algun punt, pot començar de nou des de l'últim checkpoint. El robot rebrà punts per arribar als checkpoints.

Rescue esquema Robocupojunior bcn contest

Figura1: Exemple de circuit de rescat

Característiques:

 • - El terreny és modular i pot variar.
 • - Cada mòdul del terreny és de 300x300 mm.
 • - El circuit consistirà en un mínim de 8 mòduls
 • - No es coneixerà el terreny fins al dia de la competició.
 • - La inclinació de les rampes no superarà els 25 graus.
 • - El terreny serà de color blanc (o un to clar).
 • - La línia que marca el camí serà negra d'entre 1 i 2 cm d'ample.
 • - Els obstacles consisteixen en blocs, peses i altres elements grans i pesats. Els obstacles seran mínim de 15 cm d'altura.
 • - Les parets de la zona d'evacuació són almenys d'una alçada de 10 cm.
 • - La cantonada on es troba la zona d'evacuació es decideix aleatòriament.
 • - Les víctimes són pilotes de 5 cm de diàmetre.
 • - Els robots han d'actuar de forma autònoma, no es permet el control manual.
 • - Estan permesos tots els robots i tecnologies, sempre que siguin tasques pròpies dels participants.
 • - No es permet participar amb kits específics per a la RoboCupJunior.
 • - Només es permet un robot per equip.
 • - Cada equip estarà format per un mínim de dues persones i un màxim de 6.
 • - Cada participant pot estar només en un equip.

 • Les categories es divideixen de la següent manera:
  1. - Primària: entre 11 i 14 anys.
  2. - Secundària: entre 11 i 19 anys (inclosos).

 • Els entrenadors / pares no poden entrar a l'àrea de treball dels participants durant l'esdeveniment.
 • Els entrenadors / pares no poden interferir en el disseny ni la programació del robot durant l'esdeveniment.
 • Els equips han de ser capaços d'explicar el disseny i la programació del robot per demostrar que ho han fet ells.
 • Els equips ha d'assignar un capità. Només el capità pot interactuar amb el robot durant la prova.
 • La prova s'ha de completar en un màxim de 8 minuts.
 • Un equip de jutges valoraran el vostre treball. Això s'aconseguirà mitjançant entrevistes (consultar les normes per veure els aspectes a avaluar).
 • Els equips han de preparar una documentació on s'expliqui el procés de creació del robot.

  • També es lliuraran els següents premis:

   • - Innovació
   • - Disseny robust
   • - Treball en equip
   • - Millors pràctiques (en desenvolupament)

  Descarrega normativa RESCUE completa en PDF (anglès)

  En breu tindrem el resum de la normativa en Català del Soccer, mentre podeu descarregar la normativa en PDF.

  Descarrega normativa SOCCER completa en PDF (anglès)
  Formulari d'Inscripció


  ¡INSCRIPCIÓN GRATUITA!

  Parc de l'Espanya Industrial
  C/ Muntadas, 1-5 08014 Barcelona
  932 914 262 / 932 914 252
  puntmultimedia@puntmultimedia.org
  FORMULARI d'INSCRIPCIÓ Properament....

  Ets una empresa/entitat/organització i vols patrocinar i/o difondre aquesta activitat educativa? Contacte amb nosaltres  Com arribar-hi

  Robocup

  RoboCupJunior

  - bcn contest -

  Dissabte 14 d'Abril de 2018

  Auditori de Cotxeres de Sants(Sants 79)